© 2021. EUlaw.pl. All Rights Reserved

 

Zajęcia organizacyjne

 

Polecany podręcznik:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2020, wydanie 6

lub

M.M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydanie 8

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

online:

wydanie papierowe

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy, wyd. Wolters Kluwer (po 2013 r.)

 

Linki:

 Strona Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/

 

FORMA EGZAMINU:

  1. Pisemny i ustny

  2. Pisemny: test (jednokrotnego wyboru) i kazus, osoby z zaliczeniem z ćw. zwolnione z kazusu

  3. Ustny- zagadnienia z wykładu, jedno pytanie

 

Kolokwium zaliczeniowe (w formie pisemnej: pytania testowe i kazus) odbędzie się na ostatnich zajęciach) na platformie MS Teams.

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

 

„Prawo europejskie” 2020/21"

 

Podane niżej orzeczenia są zamieszczone w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW.

Główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm.

W przypadku korzystania ze strony http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl w polu „Numer sprawy” należy wpisać sygnaturę szukanego orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

W celu uzyskania dostępu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego należy wejść na stronę Internetowego Portalu Orzeczeń TK http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 w polu „Fraza” wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

 

Pierwszeństwo prawa UE

6/64 Costa p. Enel

11/70 Internationale Handelsgesellschaft

106/77 Simmenthal II

Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)

Wyrok TK sygn. SK 45/09 (Rozporządzenie Bruksela I)

 

Bezpośredni skutek i prounijna wykładnia prawa krajowego

103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano

C-224/97 Erich Ciola przeciwko Land Vorarlberg

 

26/62 van Gend & Loos

8/81 Ursula Becker p. Finanzamt Münster

C-91/92 Faccini Dori

C-265/03 Igor Simutenkov

C-397/01 Bernhard Pfeiffer

 

Autonomia proceduralna

C-392/04 Arcor

C-234/04 Kapferer

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich

C-6/90 i C-9/90 Francovich

C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

C-224/01 Gerhard Köbler

 

Ochrona Praw Podstawowych

C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31

 

Obywatelstwo UE

C-249/11 Christo Bjankov

C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano

C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein