Publikacje:

 

M. Kawczyńska, Egzekwowanie kar finansowych związanych z niewykonaniem środków tymczasowych zarządzanych w postępowaniach przed TSUE – perspektywa Polski (w:) Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2022-2023), red. J. Barcz, A. Grzelak, Warszawa 2024 (forthcoming)

 

M. Kawczyńska, The Role of constitutional traditions of the Member States in shaping a common system of liability for breaches of EU law (w:) Constitutional Traditions and Constitutional Transitions. Legal and Socio-Legal Perspectives", red. M. Belov, M. Florczak-Wątor, 2024 (forthcoming)

 

M. Kawczyńska, Citizens' Access to Open Data and Reuse of Public Sector Information: The Polish Perspective (w:) E - administracja. Wyzwania dla cyfrowych usług publicznych w Unii Europejskiej, Krakow Jean Monnet Research Papers, red. S. Dudzik, I. Kawka, R. Śliwa, Kraków 2024 (forthcoming)

 

M. Kawczyńska, The Relation between “the Courts of the Last Word”: Judicial Dialogue or Diverging Monologues? Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, red. Phillip Hellwege, Marta Soniewicka, Wolters Kluwer 2023 (forthcoming)

 

M. Kawczyńska, Legal aspects of telemedicine in Poland and challenges in times of pandemic (w:) Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej, Krakow Jean Monnet Research Papers, red. S. Dudzik, I. Kawka, R. Śliwa, Kraków 2023, s. 157-176

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Stosowanie i wykonalność środków tymczasowych w postępowaniach dotyczących naruszenia prawa unijnego przeciwko Polsce (w:) Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021), Księga I, red. J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer, Warszawa 2022, s. 571-602

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Politics of Stigmatization: Poland as a ‘Latecomer’ in the European Union, by M. Krasnodębska (Cham: Palgrave Macmillan, 2021, ISBN 9783030515232); xiv+248pp., €71.00 pb. Journal of Common Market Studies 2022, nr 60 (2), s. 500-501

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Spór o kopalnię Turów, czyli stosowanie i efektywność środków tymczasowych w postępowaniach dotyczących naruszenia prawa unijnego, Europejski Przegląd Sądowy 2021, nr. 11 , s. 24-38.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Środki tymczasowe stosowane przed Trybunałem Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem środków podjętych w sprawach dotyczących Polski (w:) Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020), red. J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer, Warszawa 2021, s. 670-698

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Roszczenia restytucyjne i odszkodowawcze, w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 5, Ochrona prawna i sankcje (red. N. Półtorak), C.H. Beck, w przygotowaniu

 

M. Kawczyńska, Skarga o odszkodowanie, w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 5, Ochrona prawna i sankcje (red. N. Półtorak), C.H.Beck, s. 60

 

M. Kawczyńska, Combating the constitutional crisis in Poland - Can the European Union provide an effective remedy? in Hungarian Journal of Legal Studies 2020, vol. 61, issue 2, s. 1-25

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Specyficzne źródła prawa  w dziedzinie polityki gospodarczej
i pieniężnej,
w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej (red. S. Biernat), Warszawa 2020, C.H. Beck, s. 1187 - 1241

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, The Court of Justice of the European Union as a Law-maker: Enhancing integration or acting ultra vires? in "Judicial Law-Making in European Constitutional Courts", M. Florczak-Wątor red., Routledge, 2020

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, The Role of the Polish Constitution (Pre-2016): Development of the Liberal Democracy in European and International Context

The Role of National Constitutions in European and Global Governance, A. Albi (red.), Asser Press/Springer, The Hague, 2019, s. 745-792 (ERC project No 284316)

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Odesłanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów – ocena z perspektywy prawa Unii Europejskiej

Przegląd Konstytucyjny 3/2018

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, To nie podwójne standardy. 

Rzeczpospolita nr 294, 18 grudnia 2018

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda

Rzeczpospolita nr 273, 23 listopada 2018

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court

Verfassungblog, 2018/10/26

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Odpowiedzialność odszkodowawcza UE jako prawo podstawowe – nowe tendencje w orzecznictwie TSUE

Unia Europejska w przededniu Brexitu, J. Barcik, M. Półtorak (red.), Warszawa 2018

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, Czy pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego jest (nie) dopuszczalne?

Rzeczpospolita nr 205, 4 września 2018 r.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, Prokurator generalny (udaje?) że nie zna prawa unijnego

Rzeczpospolita nr 199, 27 sierpnia 2018 r.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, S. Biernat, Why the Polish Supreme Court’s Reference on Judicial Independence to the CJEU is Admissible after all

 Verfassungsblog, 2018/8/23

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych – z perspektywy prawa UE

M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-364

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, monografia, 500 s.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, M. Kiełbasa, Sprawozdanie z Kongresu SIPE Odpowiedzialność i Kontrola w Państwie Konstytucyjnym oraz Unii Europejskiej w Czasach Przemian

Państwo i Prawo, 12/2014, s. 105-107.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Warszawa 2014, s. 213 – 243.

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Concurrent Liability of the European Union and the Member States

Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times, J. Iliopoulos-Strangas, S. Biernat, M. Potacs (red.) Nomos, Heidelberg 2014, s. 73-93

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Procedura pytań prejudycjalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warsaw, 2010, s. 172-207

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej

Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer Warszawa 2009, s. 296-322.

Zobacz publikację

 

Europejski Konstytucjonalizm oraz Trzy Modele Socjalnej Europy - przekład tekstu Adwokata Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Miguela Poiares Maduro

Nowa Europa, Natolin, nr VII, 2008, s. 317-343

Zobacz publikację

 

M. Kawczyńska, Status sankcji ekonomicznych ONZ w systemie prawnym Unii Europejskiej a ochrona praw jednostek w dobie walki z terroryzmem

Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, nr 14-15, 2008, s. 65 – 89.

 

Kontakt

 

dr Monika Kawczyńska

Katedra Prawa Europejskiego

Wydział Prawa i Administracji UJ

ul. Olszewskiego 2

31-007 Kraków

Sekretariat pok 117

tel. +48 12 663 1376

email: monika.kawczynska@uj.edu.pl

strona internetowa KPE UJ

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!