Zajęcia organizacyjne

 

Polecany podręcznik:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017, wydanie 5

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

 

Linki:

 

Wykaz zagadnień, literatury i orzeczeń (wraz z linkami internetowymi) dostępne na stronie Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/dydaktyka/syllabusy-i-materialy/

 

Egzamin pisemny, składający się z trzech części punktowanych (liczy się końcowa suma punktów):

 • kazus

 • test 20 pytań

 • esej

Egzamin dla osób z zaliczeniem ćwiczeń trwa 90 min, dla osób bez zaliczenia 105 min.

UWAGA! Osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń są zwolnione z części testowej egzaminu.

Kolokwium zaliczeniowe (w formie pisemnej: pytania testowe i kazus) odbędzie się na ostatnich zajęciach, w dniu 23 stycznia 2019 r.

 

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

„Prawo ustrojowe UE”

 

Podane niżej orzeczenia są zamieszczone w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW.

Główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm.

W przypadku korzystania ze strony http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl w polu „Numer sprawy” należy wpisać sygnaturę szukanego orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

W celu uzyskania dostępu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego należy wejść na stronę Internetowego Portalu Orzeczeń TK http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 w polu „Fraza” wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

 

 1. 25/62 Plaumann & Co. v. Komisja EWG
 2. 26/62 van Gend & Loos
 3. 6/64 Flaminio Costa p. Enel
 4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft
 5. 106/77 Simmenthal II
 6. 8/81 Ursula Becker p. Finanzamt Münster
 7. 283/81 C.I.L.F.I.T.
 8. 314/85 Foto-Frost
 9. C-213/89 Factortame
 10. C-6/90 i C-9/90 Francovich
 11. C-91/92 Faccini Dori p. Recreb Srl
 12. C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur
 13. C-397/01 Bernhard Pfeiffer
 14. C-224/01 Gerhard Köbler
 15. C-265/03 Igor Simutenkov
 16. C-198/03 CEVA Santé Animale
 17. C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano
 18. C-40/11 Yoshikazu IIda
 19. C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein
 20. C-234/04 Rosmarie Kapferer
 21. C-392/04 Arcor
 22. C-432/05 Unibet
 23. C-314/08 Krzysztof Filipiak
 24. Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)
 25. Wyrok TK sygn. K 32/09 (Traktat z Lizbony) – pkt 2.1-2.6 oraz 4.2-4.2.14
 26. Postanowienie SN sygn. III CZP 3/10
 27. Wyrok TK sygn. SK 45/09 (Rozporządzenie Bruksela I)
 28. C-249/11 Christo Bjankov
 29. C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami – pkt 11-12, 50-62 oraz 68-85.
 30. C-411/10 N.S. – pkt 116-122
 31. C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31
 32. C-399/11 Melloni – pkt 55-64
 33. C-293/12 Digital Rights Irleand – pkt 23-72
 34. Opinia nr 2/13 (przystąpienie do EKPC) – od pkt 153
 35. C-216/18 PPU LM (Artur Celmer)

 

 

 

 

 

 

© 2019. EUlaw.pl. All Rights Reserved