© 2021. EUlaw.pl. All Rights Reserved

 Zajęcia organizacyjne - 14.10

 

Polecany podręcznik:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2020, wydanie 6

lub

M.M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydanie 8

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

online:

wydanie papierowe

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy, wyd. Wolters Kluwer (po 2013 r.)

 

Linki:

 

Wykaz zagadnień, literatury i orzeczeń (wraz z linkami internetowymi) dostępne na stronie Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/

 

Sylabus z przedmiotu Prawo Ustrojowe UE

 

Egzamin pisemny lub pisemny/ustny (w zależności od sytuacji epidemicznej) 

 

UWAGA! Osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń są zwolnione z części pisemnej egzaminu.

 

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej (test, kazus) odbędzie się na platformie MS Teams.

 

 

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

 

„Prawo ustrojowe UE” 2020/2021

 

Podane niżej orzeczenia są zamieszczone w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW.

Główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm.

W przypadku korzystania ze strony http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl w polu „Numer sprawy” należy wpisać sygnaturę szukanego orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

W celu uzyskania dostępu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego należy wejść na stronę Internetowego Portalu Orzeczeń TK http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 w polu „Fraza” wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

 

 

Pierwszeństwo prawa UE

6/64 Costa p. Enel

11/70 Internationale Handelsgesellschaft

106/77 Simmenthal II

Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)

Wyrok TK sygn. K 32/09 (Traktat z Lizbony) – pkt 2.1-2.6 oraz 4.2-4.2.14

Wyrok TK sygn. SK 45/09 (Rozporządzenie Bruksela I)

 

Bezpośredni skutek i prounijna wykładnia prawa krajowego

26/62 van Gend & Loos

C-91/92 Faccini Dori

C‑555/07 Kücükdeveci

 

Autonomia proceduralna

C-432/05 Unibet

C-392/04 Arcor

C-234/04 Kapferer

C-403/16 El Hassani

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich

C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

C-224/01 Gerhard Köbler

 

Pytania Prejudycjalne

283/81 C.I.L.F.I.T.

314/85 Foto-Frost

Postanowienie SN sygn. III CZP 3/10

C-558/18 i 563/18 Miasto Łowicz (pytania prejudycjalne polskich sędziów)

 

Skargi do TSUE

25/62 Plaumann

C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami – pkt 11-12, 50-62 oraz 68-85.

C-198/03 CEVA Santé Animale - pkt 61-94

      C-543/17 Komisja p. Belgii

 

Ochrona Praw Podstawowych

C-411/10 N.S. – pkt 116-122

C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31

C-399/11 Melloni – pkt 55-64

Opinia nr 2/13 (przystąpienie do EKPC) – od pkt 153

 

Obywatelstwo UE

       C-135/08 Rottmann

       C-34/09 Zambrano

       C-333/13 Dano

       C-673/16 Coman

 

        Przestrzeganie zasady praworządności

C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses

C-216/18 PPU LM (Artur Celmer)

C-619/18 Komisja v. Polska (wiek emerytalny sędziów SN)

C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 A.K i inni (Izba dyscyplinarna i KRS)