Katedra Prawa Europejskiego UJ uruchomiła w semestrze letnim nowy przedmiot: E-administracja – europejskie wyzwanie dla administracji publicznej w Polsce w ramach projektu Erasmus+ (Jean Monnet Module) E-administracja – europejskie wyzwania dla administracji publicznej w państwach członkowskich UE i krajach partnerskich / eGovEU+

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. Są prowadzone zarówno przez pracowników Katedry, jak i osoby spoza UJ. Kurs obejmuje 45 h wykładu i 45 h warsztatów (10 pkt ECTS).

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 9.00-11.15 oraz 15.00-17.15

 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Europejska administracja publiczna w dobie cyfryzacji, cyfrowe usługi publiczne, elektroniczny dostęp do informacji sektora publicznego, administracja elektroniczna a bezpieczeństwo cybernetyczne, e-Zamówienia publiczne, e-Cła, Administracja elektroniczna i jej wpływ na ochronę danych, E-mediacja w sprawach administracyjnych, Cyfryzacja postępowania administracyjnego ogólnego, Administracja elektroniczna wspierająca jednolity rynek europejski, Technologie informacyjne i komunikacyjne w administracji a gospodarka i zarządzanie publiczne.

 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Karta opisu przedmiotu dla kierunku Prawo

Karta opisu przedmiotu dla kierunku Administracja 2 stopnia

Harmonogram zajęć na semestr letni 2020/2021

 

Materiały na zajęcia:

Elektroniczny dostęp do informacji sektora publicznego (5h wykład, 4h warsztaty)

 

E-administracja a bezpieczeństwo cybernetyczne (5h wykład, 4h warsztaty)